Szybki kontakt 61 29-55-900

Rolnicy

15 grudnia 2017 Sejm RP przyjął „Ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Wprowadza ona nowy typ rozliczeń (płatności), rozszerzając funkcjonalność Przelewów Krajowych oraz Polecenia Zapłaty o tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

Zgodnie z zapisami Ustawy najpóźniej do 1 lipca 2018 Banki mają obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi (na prośbę Klienta Bank otworzy więcej rachunków VAT). Rachunek VAT ma być specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT.

Ideą zmian jest utworzenie oddzielnego obiegu pieniądza dla podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności polega na podzieleniu płatności za fakturę na dwie kwoty:

  • kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego,
  • kwotę podatku VAT, która docelowo uzna jego rachunek VAT.

Konto VAT
Każda firma musi mieć konto VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

  • Konto VAT zostanie założone automatycznie - jedno konto VAT do wszystkich kont firmowych w złotówkach do 30 czerwca.
  • Konto VAT będzie prowadzone bez dodatkowych opłat.
  • Stan konta VAT i powiązanych z nim kont firmowych będzie można zobaczyć w każdej chwili w bankowości elektronicznej. Kwoty na rachunku VAT nie wliczamy do salda konta firmowego.
  • Pieniędzmi na koncie VAT można zapłacić m.in. za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) lub podatek VAT do urzędu skarbowego.

Jak  zrobić przelew split payment
Przelewem split payment można płacić tylko w złotówkach. Płacąc przelewem w ramach split payment należy osobno podać kwotę brutto z faktury i kwotę VAT oraz uzupełnić dane: numer faktury oraz NIP kontrahenta.
Kwota VAT zostanie pobrana z konta VAT. Jeśli kwota na nim będzie za niska, brakująca część zostanie uzupełniona z powiązanego konta firmowego. Z konta firmowego pobrana zostanie wartość netto płatności.
Ważne! Jednym przelewem split payment z konta VAT można zapłacić tylko jedną fakturę lub jej część.

O tym, w jaki sposób zapłacić za fakturę, decyduje kupujący.
Jeśli skorzysta z podzielonej płatności VAT - split payment, pieniądze zostaną zaksięgowane na odpowiednich kontach automatycznie. Kwota brutto wpłynie na konto firmowe. Następnie kwota VAT automatycznie zostanie przelana na powiązane z nim konto VAT.

Ważne! Na fakturze nadal należy podawać numer konta firmowego do wpłaty.
Nie należy podawać numeru konta VAT!

Generali, z myślą o rolniku

Co wyróżnia ofertę „Generali, z myślą o rolniku”

  • szeroki zakres ochrony obejmujący: obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienie, zwierzęta, OC w życiu prywatnym, OC działalności agroturystycznej, OC usług międzysąsiedzkich, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
  • różnorodne pakiety dodatkowe,
  • dopasowanie oferty do potrzeb Klienta,
  • nowoczesna aplikacja sprzedażowa.

Do pobrania:

Podkategorie

nasiPartnerzy

facebook