Szybki kontakt 61 29-55-900

Concordia Plus to pakiet ubezpieczeń skierowany do tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz majątek.

 

    Pakiet ubezpieczeń dla bliskich zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia:
  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • ochrony prawnej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • następstw kierowcy i pasażerów,
  • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto Casco.

Zakres ubezpieczenia można uzupełnić o terminowe i kapitałowe ubezpieczenia na życie i dożycie.

Pakiet Concordia Plus jest rozwiązaniem indywidualnym, dającym solidne zabezpieczenie finansowe oraz możliwość swobodnego wyboru zakresu ochrony ubezpieczenia.

nasiPartnerzy

facebook