Szybki kontakt 61 29-55-900

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a'vista) służy do lokowania środków na oprocentowanym rachunku z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia. Dla rachunków walutowych odsetki nalicza się i dopisuje do rachunku z upływem roku kalendarzowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

nasiPartnerzy

facebook