Szybki kontakt 61 29-55-900

Generali, z myślą o firmie

Ubezpieczamy:

  • NOWOŚĆ – instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła o mocy do 1 MW; instalacje metodą balastową nie są objęte ochroną,
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, budowle i zewnętrzne elementy stałe budynku od kradzieży zwykłej,
  • siłowniki i automatykę bram od kradzieży zwykłej,
  • maszyny i urządzenia poza miejscem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz za opłatą dodatkowej składki mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (do wysokości sumy ubezpieczenia),
  • automatycznie nową lokalizację w ciągu pierwszych 30 dni od jej uruchomienia i nowo nabyte mienie w ciągu 30 dni od daty zakupu (do wysokości 200 000 zł, nie więcej niż suma ubezpieczenia),
  • od ryzyka katastrofy budowlanej już w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Zapewniamy:

  • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody w ubezpieczeniu mienia do 10% sumy ubezpieczenia, maks. 20 000 zł,
  • wypłatę za przenikanie wód gruntowych w wyniku powodzi i deszczu

Do pobrania:

nasiPartnerzy

facebook