Szybki kontakt 61 29-55-900

Rachunki terminowe służą do lokowania nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na określony w umowie termin.

 

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek z wkładami terminowymi to rachunek lokat tzw. Standardowych umożliwiający lokowanie nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na okres 1, 3, 6, 12, 24, 36, 120 miesięcy. Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł. wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu przechowywania środków.

 

2. Rachunek lokaty długoterminowej "KASKADA" to forma pomnażania oszczędności dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Lokatę "KASKADA" zakłada się na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Pieniądze można wpłacać systematycznie lub okazjonalnie w dowolnym czasie i wysokości. Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 100 zł.

 

Zalety:

długoterminowa inwestycja,

możliwość wpłacania dowolnych sum pieniędzy,

dokonywanie wpłat w dogodnych dla klienta terminach,

możliwość zerwania umowy w dowolnym momencie trwania lokaty,

kapitalizacja odsetek po upływie każdego roku.

 

3. Rachunek terminowej lokaty "SGB" to lokata, której edycja odbywa się co najmniej 2 razy w roku. Oprócz atrakcyjnego oprocentowania środków pieniężnych każda założona, w okresie promocji lokata bierze udział w loterii z atrakcyjnymi         nagrodami. Minimalna kwota wpłaty wynosi 500 zł. Umowa zawierana jest na okres 6 miesięcy.

 

4. Indywidualne konto emerytalne "IKE" umożliwia inwestowanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. Zysk ze środków zgromadzonych na IKE jest zwolniony z podatku dochodowego. Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej. Wysokość oraz częstotliwość wpłat jest dowolna. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (w 2018 roku to kwota 13.329,00 zł).

nasiPartnerzy

facebook