Szybki kontakt 61 29-55-900

Generali Agro - kompleksowe ubezpieczenia dla rolnictwa.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie to chroni osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla osób fizycznych, natomiast osoby prawne mogą ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności rolniczej oraz posiadaniem mienia w formie ubezpieczenia dobrowolnego.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
Budynki stanowią zaplecze kapitałowe gospodarstwa, zatem ubezpieczenie ich musi być dokładnie przemyślane.
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a jego zaletą jest fakt, że za stosunkowo niską składkę Towarzystwo gwarantuje odszkodowanie za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

Ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym
Poszczególne składniki majątku gospodarstwa rolnego, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie, przedstawiają określoną wartość. Szereg nieoczekiwanych zdarzeń może doprowadzić do bardzo wysokich strat w mieniu gospodarstwa rolnego.
Warto zatem objąć ubezpieczeniem ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych (tzw. agro-casco)
Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji. Maszyny i inny sprzęt ubezpieczone są od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku.
Ubezpieczenie to zawierane jest na czas wykonywania prac polowych - na trzy, cztery miesiące w zależności od wykorzystywania danego rodzaju maszyn rolniczych w pracach polowych.

Ubezpieczenia upraw od gradobicia
Ubezpieczenie to zostało wyodrębnione z pozostałych ubezpieczeń upraw.
Dzięki partnerskiej współpracy powstał profesjonalny, niepowtarzalny na polskim rynku produkt zapewniający kompleksową obsługę od zawarcia umowy aż po szybką i fachową likwidację szkód.

Ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych
Rośliny uprawne są coraz częściej przedmiotem kontraktacji, środki do produkcji są kredytowane więc utrata plonu wskutek np. pożaru może aniweczyć pracę i nakłady całego sezonu.
Uprawy mogą zostać ubezpieczone od skutków złego przezimowania wraz ze skutkami przymrozków, huraganu, powodzi i ognia.

nasiPartnerzy

facebook