Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Kredyt unijny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji z udziałem zagranicznych funduszy pomocowych, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Okres kredytowania do 5 lat.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 2 lat.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Wykorzystanie kredytu może nastąpić w formie uzgodnionej z kredytobiorcą poprzez:
  • przelanie całości lub części kredytu z rachunku kredytowego na wskazany przez kredytobiorcę rachunek,
  • zapłatę bezpośrednio z rachunku kredytowego faktur i rachunków przedstawionych przez kredytobiorcę.
 • Spłata kredytu, odsetek oraz innych należności następuje na podstawie dyspozycji kredytobiorcy do obciążenia jego rachunku bieżącego prowadzonego w Banku, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, wpłaty gotówkowej lub przelewu.
 • W przypadku uzyskania dotacji, kredytobiorca powinien przekazać te środki na spłatę kredytu unijnego, chyba że na jego wniosek Bank wyrazi zgodę, aby przeznaczył je na inny cel.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook