Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótko- lub średnioterminowym kredytem obrotowym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.
  • Przeznaczenie: na pokrycie bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
  • Wysokość przyznanego/udzielonego limitu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
  • Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu przyznanego i ustalonego w umowie na dany okres.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym.
  • Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu, a pobierane w okresach miesięcznych.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook