Szybki kontakt 61 29-55-900

Klienci indywidualni

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego w Sierakowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

PLIKI DO POBRANIA

 

Rachunki terminowe służą do lokowania nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na określony w umowie termin.

 

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek z wkładami terminowymi to rachunek lokat tzw. Standardowych umożliwiający lokowanie nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na okres 1, 3, 6, 12, 24, 36, 120 miesięcy. Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł. wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu przechowywania środków.

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz realizowanie transakcji w systemie BLIK bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki.

Generali Plus to pakiet ubezpieczeń skierowany do tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz majątek.

Osoby fizyczne mogą lokować swoje oszczędności na różnego rodzaju rachunkach oszczędnościowych. Rachunki oszczędnościowe oraz oszczędnościowo-rozliczeniowe umożliwiają klientom nie tylko gromadzenie oszczędności, ale dają przede wszystkim możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Klienci posiadający nadwyżki środków pieniężnych mogą lokować je na różnego rodzaju lokatach terminowych, gdzie uzyskują zdecydowanie wyższe dochody.

nasiPartnerzy

facebook