Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie:
   • zakup nowego samochodu osobowego,
   • zakup używanego samochodu osobowego,
   • inny uzasadniony cel w tym np. remont samochodu, rejestracja samochodu jako ciężarowego, koszty transportu, zakup motocykla, koszty tłumaczenia dokumentacji samochodowej, opłaty związane z rejestracją, ubezpieczenia OC oraz AC.
   * Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku,
   * Maksymalny okres kredytowania do 8 lat,
   * Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy, jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę),
   * Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z ROR w formie bezgotówkowej,
   * Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook