Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjne klienta.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym.
  • Maksymalny okres kredytowania do 5 lat.
  • Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy ? jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę).
  • Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z ROR ? w formie bezgotówkowej,
  • Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.\

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook