Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Przeznaczenie:
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego;
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego;
  • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem;
  • zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  • nabycie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej;
  • wykup mieszkań zakładowych;
  • budowę/ rozbudowę/ dokończenie budowy/ domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  • zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową, która nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni domu;
  • zakup działki budowlanej;
  • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
  • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
  • zakup garażu/ miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem;
  • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej (w przypadku gdy jednym z zabezpieczeń kredytu jest hipoteka);
  • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele;
  • spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele;
  • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości;
  • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  • cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Maksymalny okres kredytowania do 30 lat.
 • Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy w formie bezgotówkowej poprzez przelew całkowitej kwoty lub części (transzy) kredytu na wskazany w umowie rachunek:
  • zbywcy lub inwestora (spółdzielni mieszkaniowej / developera, kredytobiorcy),
  • wskazany przez inny bank (bank-wierzyciel) w przypadku kredytów hipotecznych na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku lub innych zobowiązań,
  • wskazany przez kredytobiorcę (w tym ROR kredytobiorcy).
 • Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z ROR, w formie bezgotówkowej,
 • Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook