Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjne klienta.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym.
  • Kredyt odnawialny w ROR jest udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w ROR na okres do 5 lat.
  • Kredyt odnawialny w ROR oznacza, że każda wpłata na ROR zmniejsza saldo, a każda wypłata zwiększa saldo zadłużenia.
  • Kredyt odnawialny w ROR może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
  • Linia kredytowa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku o udzielenie kredytu i podpisywania aneksu, ale za każde odnowienie limitu kredytu, pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w taryfie.
  • Dla umów już zawartych istnieje możliwość przedłużenia maksymalnego okresu kredytowania, o którym mowa w ust. 3, o kolejne 5 lat, pod warunkiem dokonania przez bank oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na podstawie obowiązujących w banku regulacji oraz podpisania z kredytobiorcą aneksu do umowy na warunkach obowiązujących w dniu podpisania aneksu wprowadzającego zmianę, bez konieczności spłaty kredytu odnawialnego w ROR przez kredytobiorcę; na wniosek kredytobiorcy kwota kredytu odnawialnego w ROR może ulec zmianie.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook