Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie:
    • remont, 
    • inne cele szczególne np. dotyczące kredytowania termomodernizacji, kolektorów słonecznych.
  •  Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
  • Maksymalny okres kredytowania do 15 lat.
  • Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy w formie bezgotówkowej poprzez przelew całkowitej kwoty lub części (transzy) kredytu na wskazany w umowie rachunek:
  • Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z ROR, w formie bezgotówkowej,
  • Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook