Szybki kontakt 61 29-55-900

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

 Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie

 zawiadamia członków banku i mieszkańców powiatu międzychodzkiego

 

O ZEBRANIACH SPRAWOZDAWCZYCH

 GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU,

 które będą odbywały się według następującego harmonogramu:

 11 kwietnia 2023 r. – GRUPA CZŁONKOWSKA MIĘDZYCHÓD

 Restauracja „STARA ROZLEWNIA”, ul. Gorzycka 2, 64-400 Międzychód - godz. 1800,

 12 kwietnia 2023 r. – GRUPA CZŁONKOWSKA KWILCZ

 Zajazd „U BETI”, Pólko 7, 64-420 Kwilcz – godz. 1800,

 13 kwietnia 2023 r. – GRUPA CZŁONKOWSKA CHRZYPSKO W.

 Bistro „CARO” Pertek, ul. Główna 44, 64-412 Chrzypsko W. – godz. 1800,

 14 kwietnia 2023 r. – GRUPA CZŁONKOWSKA SIERAKÓW

  Kawiarnia „NAPOLEON CAFE” (sala na piętrze), Pl. Powstańców Wlkp. 12,

 64-410 Sieraków  – godz. 1800.

 

 Porządek obrad

 Zebrań Grup Członkowskich

 Banku Spółdzielczego Pojezierza
Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie
w 2023 roku

 

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie” zgodnie z Uchwałą nr 3/2/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2017 r. wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwałą nr 3/3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
  4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2022 roku, w tym informacja o realizacji uchwał i wniosków przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w 2022 roku.
  6. Rozpatrzenie spraw będących  przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej oraz przedstawienie projektu zmian w Statucie Banku.
  7. Dyskusja.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 Zapraszamy

 

 

 

 

nasiPartnerzy

facebook