Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie: na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą kredytobiorcy (w tym również możliwe jest sfinansowanie VAT-u).
  • Okres kredytowania do 2 lat.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
  • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook