Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie:
    • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej (w przypadku gdy zabezpieczeniem nie jest hipoteka);
    • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymieniony cel;
    • spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele;
    • cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.
Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy, jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę),
Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z ROR w formie bezgotówkowej,
Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook