Szybki kontakt 61 29-55-900

01 września 2017 roku została wprowadzona promocja dla klientów indywidualnych Grupy SGB pod hasłem „Radość z życia! Visa… to początek”. Klient, który do końca września zamówi kartę debetową lub kredytową Visa, może stać się posiadaczem jednego z 3700 upominków, skórzanego portfela lub torby podróżne.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
albo
a)    będąc posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), do którego nie została wydana żadna karta międzynarodowa, spełni łącznie następujące warunki:
- w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. zawrze z Bankiem Spółdzielczym, umowę o Kartę, oraz 
- dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 21.10.2017 r. jednej płatności bezgotówkowej na kwotę minimum 100 zł (słownie: sto złotych 00/100);
albo
b)    nie będąc posiadaczem ROR, spełni łącznie następujące warunki:
- w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. zawrze z Bankiem Spółdzielczym umowę o prowadzenie ROR i wydanie karty debetowej Visa,
- dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 21.10.2017 r. jednej płatności bezgotówkowej na kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);
lub
c)    spełni łącznie następujące warunki:
- w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. zawrze z Bankiem Spółdzielczym umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej,
- dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 21.10.2017 r. jednej płatności bezgotówkowej na kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

Szczegóły dotyczące Promocji określa Regulamin promocji „Radość z życia! Visa … to początek”

Pliki do pobrania:

nasiPartnerzy

facebook