Szybki kontakt 61 29-55-900

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie w 2017 roku...

 

Harmonogram

Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie

w 2017 roku

 

                                                                                                               

 

Lp.

 

 

Data

 

Godzina

 

Grupa

 

Lokal

1.

18-04-2017

1700

Międzychód

 

Oddział Banku

w Międzychodzie

 

2.

19-04-2017

1800

Kwilcz

 

 

Oddział Banku

w Kwilczu

 

3.

20-04-2017

1900

Chrzypsko W.

 

 

Świetlica wiejska

w Charcicach

 

4.

21-04-2017

1800

Sieraków

 

 

Centrala Banku

w Sierakowie

 

 

Porządek obrad
Zebrań Grup Członkowskich

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  3. Przedstawienie „Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie”.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w 2016 roku, w tym informacja o realizacji uchwał i wniosków przyjętych na Zebraniach Grup Członkowskich oraz na Zebraniu Przedstawicieli w 2016 roku.
  6. Rozpatrzenie spraw będących  przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
  7. Dyskusja.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

nasiPartnerzy

facebook