Szybki kontakt 61 29-55-900

         Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017 roku wprowadzony zostanie nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie”. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku oraz na
stronie internetowej Banku www.bssierakow.pl - [REGULAMIN].

         Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”, Bank zmienia od dnia 1 marca 2017 roku sposób pobierania prowizji i opłat związanych z realizacją zleceń płatniczych z rachunku bankowego (przelewów) – prowizje i opłaty pobierane będą niezwłocznie, w dniu złożenia
albo wykonania dyspozycji.

nasiPartnerzy

facebook