Szybki kontakt 61 29-55-900

Klienci indywidualni

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego w Sierakowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

PLIKI DO POBRANIA

 

Osoby fizyczne mogą lokować swoje oszczędności na różnego rodzaju rachunkach oszczędnościowych. Rachunki oszczędnościowe oraz oszczędnościowo-rozliczeniowe umożliwiają klientom nie tylko gromadzenie oszczędności, ale dają przede wszystkim możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Klienci posiadający nadwyżki środków pieniężnych mogą lokować je na różnego rodzaju lokatach terminowych, gdzie uzyskują zdecydowanie wyższe dochody.

Concordia Plus to pakiet ubezpieczeń skierowany do tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz majątek.

Rachunki terminowe służą do lokowania nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na określony w umowie termin.

 

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek z wkładami terminowymi to rachunek lokat tzw. Standardowych umożliwiający lokowanie nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza na okres 1, 3, 6, 12, 24, 36, 120 miesięcy. Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł. wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego okresu przechowywania środków.

nasiPartnerzy

facebook