Szybki kontakt 61 29-55-900

Osoby fizyczne mogą lokować swoje oszczędności na różnego rodzaju rachunkach oszczędnościowych. Rachunki oszczędnościowe oraz oszczędnościowo-rozliczeniowe umożliwiają klientom nie tylko gromadzenie oszczędności, ale dają przede wszystkim możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Klienci posiadający nadwyżki środków pieniężnych mogą lokować je na różnego rodzaju lokatach terminowych, gdzie uzyskują zdecydowanie wyższe dochody.

 

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Na rachunek może być przekazywane wynagrodzenie za pracę, świadczenie emerytalne i inne.

W ramach prowadzonego rachunku Posiadacz może uzyskać kredyt odnawialny bądź uzyskać zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. ROR umożliwia Posiadaczowi oraz osobom przez niego wskazanym otrzymanie debetowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych: Maestro, Visa Electron i Visa Electron "młodzieżowa". Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych na terenie kraju oraz za granicą.

Posiadacz ROR może również ubiegać się o wydanie kart typu "charge" z odroczonym terminem płatności: MasterCard Standard, Visa Classic. Dla prestiżowych klientów oferowane są również karty typu "charge" MasterCard Gold. Za pośrednictwem ROR Klient ma możliwość dokonywania wszelkich opłat stałych np.: spłata kredytu, czynsz, energia, telefon itp. na wskazany rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Posiadacza.

2. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie (a'vista)

Oprócz osób fizycznych rachunek może być prowadzony dla Szkolnych Kas Oszczędnościowo jak również dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona, za wyjątkiem pierwszej wpłaty wnoszonej na Książeczkę, która nie może być niższa niż 20zł. Minimalna kwota wkładu pozostająca na Książeczce to 5zł.

3. Rachunek ROR - internetowy

- darmowe konto do obsługi przez internet: prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty na rachunek, wypłaty kartą - bez opłat,
- wycofanie środków z rachunku w formie wypłaty gotówki w kasie banku lub w formie przelewu papierowego - opłata 0,5% min. 10zł.

 

Tryb realizacji zleceń płatniczych

nasiPartnerzy

facebook